Hoşgeldiniz|Cumartesi, Nisan 20, 2024
Buradasınız: Home » Haberler » MALATYA TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI

MALATYA TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI 

                   BASIN AÇIKLAMASI

Hekim
ücretlerinde emekliliğe yansıyacak şekilde yapılan iyileştirmenin bir kazanım
olduğunu belirtiyor. Bundan dolayı sağlık bakanlığımıza teşekkürlerimizi
iletiyoruz.

        Ancak TBMM tarafından kabul edilen,  hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde
yapılan değişikliğin yalnızca Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan
hekimleri kapsaması hekim camiasında hayal kırıklığına sebep olmuştur.

Sağlık
hizmetlerinin büyük bir yükünü taşıyan ve geleceğin hekimlerinin yetişmesinde
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Üniversitelerdeki akademik kadrolarda bulunan
hekimlerin, asistanların ve fedakârca çalışmalarına şahit olduğumuz, var olan
sağlık hizmetlerindeki toplumsal memnuniyetin oluşmasında büyük katkıları
bulunan Aile Hekimlerinin de kapsam dışı kalmış olması hekim camiamızda
üzüntüye neden olmuştur.

      
Bu nedenle ek ödeme ve ek göstergelerde yapılan kısmi değişikliğin
kapsamının genişletilerek tüm hekim camiasını kapsayan ivedilikle yeni bir
düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.