Hoşgeldiniz|Cumartesi, Haziran 15, 2024
Buradasınız: Home » Tarihçe

Tarihçe

Türk Tabipleri Birliği Malatya Tabip Odası

KURULUŞ TARİHİ
12 Ekim 1953

Malatya Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği 23-01-1953 tarihinde 6023 sayılı yasa ile kuruluşundan on ay sonra Ekim 1953 de Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl.  Adıyaman Tabip Odası olarak kurulmuştur.1974 yılında Elazığ da bulunan doktorların kendilerine hizmet götüremediğimiz şikâyeti ile oda kurma istekleri olumlu bulunarak Elazığ, Tunceli, Bingöl Tabip Odası kurulmuştur. Bu ayrılmadan sonra odamız Malatya, Adıyaman Tabip Odası olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Adıyaman Tabip Odası 10.03.1994 tarih ve 1994 / 285 sayılı TTB Merkez Konseyi yazısı üzere kurularak odamızdan ayrıldı

1985 yılında Türk Diş Hekimleri Birliği kurulmuş Diş Doktorları da 01-12-1986 da kendi odalarını kurmuşlar ve odamızdan ayrılmışlardır.( 6023 sayılı kanun gereği yönetim kurullarında bir diş doktoru bulunmakta idi.)

          1969 da seçilen yönetim kurulu üyeleri :  Dr. Fehmi İsakoğlu

Dr. Güngör Evren

Dr. Turhan Özkır

Dr. Bahattin Kars

Diş Dr. Muhlis Yücel

İLKE VE DEĞERLERİ

Malatya Tabip Odası sınırları içersinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği Malatya Tabip Odası; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve mensuplarının hak ve yararlarını korumak;  temel ilkesi olan kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

YASAL DAYANAĞI

Türk Tabipleri Birliği Kanun No: 6023 (R.G.31.01.1953/8323)

ORGANİZASYON ŞEMASI

Başkan – Genel Sekreter – Sayman-veznedar –üye – üye –  üye

VİZYONU (Geleceğe Yönelik)

Günümüz şartlarına uygun hekimlik değerlerini korumak, kişi hak ve özgürlükleri bağlamında sosyal gelişmelere destek olmak.

GÖREV VE YETKİLERİ

1- Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek.

2- Oda üyeler ile hastalar arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle oda üyelerinin işbirliği yapmasını önlemek.

3- Meslek mensupları arasında karşılıklı gayrimeşru menfaat sağlamasını önlemek

4- Meslek adabına uymayan ve tıp mesleklerinin

İcrasına dair kanunun kabul ettiği çerçeve dışında tabela kullanmasını önlemek.

5- Sinema radyo müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını önlemek

6- Asgari ücret tarifesini belirlemek.

7- Oda üyeleri arasında çıkacak mesleki ihtilafları deontoloji bakımından haletmek.

8- Oda üyeleri ile işverenler arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak, icabında hakem usulüne müracaat etmek.

9- Oda üyeleri ile hasta ve hasta yakınları arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak, icabında hakem usulüne müracaat etmek.

10- Oda üyelerinin daha yüksek bir meslek kültürüne erişmeleri için kütüphane açmak.

11- Mesleğin haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak.

FAALİYETLERİ

Mesleki konferans ve paneller düzenlemek

PERSONEL SAYISI(Meslek Gruplarına Göre)

Bir oda sekreteri

ARAÇ VE TECHİZAT BİLGİSİ

Bilgisayar, dijit ürk, fax , tepegöz

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER

Oda için bina satın alınmıştır. AB standartlarında sağlık elemanı yetiştirme projelerine katkıda bulunulmuştur. Türk Halk Müziği Korosu oluşturulmuş ve Hekim çocuklarına yönelik İngilizce kursu düzenlenmiştir. Ayrıca  sağlıkla ilgili seminerler düzenlemiştir.

“Yönetim Kurulu Başkanlarımız”

 • 13.09.1969 – 07.08.1971  Dr. Fehmi İSHAKOĞLU
 • 07.08.1971 – 05.04.1975  Dr.Fahrettin DOĞUSAN
 • 05.04.1975 – 05.03.1977  Dr.Mehmet KUTAN
 • 05.03.1977 – 26.09.1981 Dr.Fahrettin DOĞUSAN
 • 26.09.1981 – 12.04.1986  Dr.Mehmet KUTAN
 • 12.04.1986 – 19.04.1990 Dr.Fahrettin DOĞUSAN
 • 19.04.1990 – 11.04.1992 Dr. Kadir DEĞİRMENCİ
 • 11.04.1992 – 18.10.1993 Dr.Fahrettin DOĞUSAN
 • 18.10.1993 – 1994 – Dr. Mustafa GÜLDOĞAN
 • 1994-1996  Dr. Selçuk KUTLUK
 • 1996-1998 Dr.Nihat KAVUKÇUOĞULLARI
 • 1998-2000 Dr. Oğuzhan YAŞAROĞLU
 • 2000-2002 Dr.Selçuk KUTLUK
 • 2002-2004 Dr.Mehmet ŞEHİTOĞLU
 • 2004-2006 Dr.Mehmet ŞEHİTOĞLU
 • 2006-2008 Dr.Mehmet GÜNDÜZ
 • 2008-2010  Dr. Mustafa EROĞLU
 • 2010-2012 Dr. Mustafa EROĞLU
 • 2012-2014 Dr Ali YALÇIN
 • 2014 – 2016 Prof.Dr. Ahmet KIZILAY