Hoşgeldiniz|Pazar, Mayıs 26, 2024
Buradasınız: Home » Haberler » MALATYA TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI.

MALATYA TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI. 

Malatya Tabip Odası Basın Açıklaması

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda son yıllarda ciddi iyileşmeler
olmuştur. Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucularına ulaşımında ciddi
mesafeler kat edilmiştir ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı artmıştır. Hekimlerimiz;  yapmış oldukları fedakârlıklar ve bilimsel
alandaki yeterlilikleriyle ülkemizde Covıd-19 salgınında önemli rol oynamış ve
milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Fakat hekimlerin çözülemeyen, kronikleşen
problemlerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Bu nedenle çözüm önerilerimizi,
var olan problemlerimizi kamuoyuna ve yetkililere bildirmek amacıyla basın
açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

1. Hekimlerin hayat standartlını koruyan ve emekliliğe yansıyan temel
ücret artırılarak, ek gösterge 7200’e çıkarılmalıdır.

2. Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde yapılması planlanan daha
sonra torba yasadan çıkarılan düzenlemenin; tüm hekimleri kapsayacak şekilde
kamu hastaneleri, aile hekimliği birimleri, iş yeri hekimliği ve asistan
hekimleri de içine alacak şekilde acilen tekrar düzenlenmelidir.

 3. Tıp Fakültesi Hastanelerinde hem eğitim hem
sağlık hizmeti veren hekimlerimizin aldıkları ücretler yetersiz kalmıştır. Bu
şartlar altında Öğretim üyelerimizi bu eğitim yuvalarında tutmamız imkânsız
hale gelmiştir. Maaş ve emeklilik katsayıları düzenlemelidir.

4. Hekimlerin emeklilikten sonra özel sektörde çalışmaları durumunda
diğer kamu emeklilerinde uygulanmayan emekli maaşlarında yüksek oranda kesinti
yapılmaktadır. Yapılan kesinti kaldırılmalıdır.

5. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı
bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkartılmalıdır.

6. Hekimler olarak ifade ediyoruz ki; sağlık çalışanlarına yönelik her türlü
şiddet ayrı bir suç tipi olarak kategorize edilmeli, tutuklu yargılama talebi
tam olarak karşılık bulmalı ve yargılamalar kısa süreler içinde caydırıcı
cezalarla sonlandırılmalıdır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli,
çalışma ortamları yeniden tesis edilmelidir.

7. Mevcut 5 dakikada bir muayene uygulamasına son verilerek bilimsel
veriler ve her branşın kendi ihtiyacı doğrultusunda makul süreler belirlenerek
hasta ve hekim mağduriyeti önlenmelidir.

8.  Aile Hekimlerimiz işyerlerinde yardımcı
personel çalıştırmaktadır. Olası asgari ücret artışı durumunda ücretlerin
verilebilmesi için aile hekimlerimize cari gider iyileştirilmesi yapılmalıdır.

9. Yoğun iş yükü altındaki asistan hekimlerin çalışma şartları daha kabul
edilebilir hale getirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

10. İçinde bulunduğumuz ağır çalışma koşulları ve yukarda belirttiğimiz
tüm olumsuzluklara rağmen Malatya Tabip Odası olarak aziz milletimizin en zor
zamanlarında her zaman yanında olduğumuz gibi bu gün de görevimizin başındayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                          Malatya Tabip Odası Yönetim Kurulu