Hoşgeldiniz|Cuma, Kasım 15, 2019
Buradasınız: Home » Prof. Dr. M. Cengiz Yakıncı » Sağlığın Geliştirilmesi ve Yarışmalar

Sağlığın Geliştirilmesi ve Yarışmalar 

Hayat bizlere verilen en değerli armağandır. Hayatın kaliteli bir şekilde devam ettirilebilmesi kişinin ve toplumun sağlıklı olabilmesi ile mümkündür. Sağlık bu kadar önemliyken ona tek yönlü bir bakış açısı ile yaklaşmak doğru olmayacaktır. Sağlığı bütüncül bir yaklaşımla ele almak, başka bir deyişle sağlığı geliştirmek çıkış noktamız olmalıdır. Sağlık eğitimi, sağlıklı çevre, sağlıklı yaşam biçimi, sağlık göstergelerinde iyileşme, yaşam kalitesinin yükselmesi, sağlıklı yaşamla ilgili olumlu davranış biçimlerinin her biri, sağlığı geliştirme programının parçalarını oluşturmaktadır.

Sağlığı geliştirmek için verilecek sağlık eğitimi, kuru kuruya bilgiyle yapılabilecek bir iş değildir. Bu eğitimi verirken resim, video, gösteri sanatları, şarkılar, hikâyeler vb. araçlarla sürece renk katmak gerekir. Bu renklilik hem öğrenmede akılda kalıcılığı artıracaktır hem de keyifli bir eğitim ortamı oluşturacaktır. Diğer taraftan kullanılan bu materyaller eğitim için iyi bir motivasyon kaynağıdır. Yarışmalar bu coşkunun artmasında iyi bir yöntemdir. Ancak şu algının da değiştirilmesi gerekiyor. Eğitim amaçlı yapılan yarışmalar insanların birbirleriyle rekabet etmesi için oluşturulan ortamlar değildir, temel gayeleri her insanın sahip olduğu kapasitenin en yükseğini kullanma becerisini geliştirmektir. İşte o zaman yarışmaların büyülü gücü doğru kullanılmış olur.

Bu amaçlara yönelik olarak açılan dört yarışmayı duyurmak istiyorum sizlere.

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği “Sindirim Öyküleri” başlıklı bir yarışma açtı. Çocukla ilgili sindirim sistemi, beslenme ve karaciğer hastalıklarını konu alan bu yarışmaya herkes katılabilir. Yarışmayla ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

www.sindirimoykuleri.com

http://www.pedgastro.org/page.php?ID=16

İstanbul Aydın Üniversitesi “DO RE Mİ ile Sağlık” adlı eğitici şarkı sözü yarışmasını duyurdu kısa bir süre önce. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2013 tarihi olan yarışma hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.aydin.edu.tr/doremiilesaglik/

Prematüre Bebek Koalisyonu tarafından düzenlenen “Prematüre Hikâyeleri” yarışmasına 31 Ağustos 2013 tarihine kadar hikâyeler gönderilebiliyor. Yarışma hakkında detaylı bilgiye www.prematurehikayeleri.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bahsedeceğim son yarışma Malatya Tabip Odası tarafından düzenlenen “Şiddete Beyaz İsyan” başlıklı hikâye yarışması. Sağlık alanında çalışan kişilerin başvurabileceği bu yarışma hakkındaki ayrıntılı bilgilere www.siddetebeyazisyan.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sağlık eğitimine katkı sunmayı amaçlayan bu dört yarışmaya sizlerin de katılımını bekliyoruz.