Hoşgeldiniz|Cumartesi, Haziran 15, 2024
Buradasınız: Home » Haberler » MALATYA TABİP ODASINDAN BASIN AÇIKLAMASI

MALATYA TABİP ODASINDAN BASIN AÇIKLAMASI 

Türkiye’deki sağlık ortamının hem bugünü hem de geleceğini
şekillendiren en kritik unsurlardan olan öğretim üyelerinin üzerindeki
yönetsel, ekonomik, çalışma yükü gibi baskıların en aza indirilmesi sağlıklı
bir gelecek için zorunludur. Bu baskı, hem eğitim niteliğini düşürmekte hem de
sağlık hizmetlerinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Eğitimin niteliği,
yeterli fiziki koşulların sağlanmasının yanında tıpta lisans uzmanlık
eğitimindeki artan kontenjanlarla da yakından alakalıdır.

Hem lisans hem uzmanlık öğrencilerine hem de öğretim üyelerine
sağlıklı koşulların sağlanması için Sağlık Bakanlığı; hekimlerin geleceklerine
zarar veren kontenjan artışından vazgeçerek Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık
derneklerinin uyarılarını dinlemeli, birlikte hareketi destekleyici adımlar
atmalıdır.

Malatya Tabip Odası olarak tüm hekimlerin yanında olduğumuz gibi
öğretim üyelerinin de her zaman yanındayız. Tıpta lisans ve uzmanlık eğitiminde
uygun koşullar sağlanana, hekimlerin geleceğine zarar veren mevcut uygulamalar
ortadan kalkana dek mücadeleye devam edeceğiz.

     MALATYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU