Hoşgeldiniz|Cumartesi, Haziran 15, 2024
Buradasınız: Home » Haberler » BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI 

BASIN AÇIKLAMASI
Kıymetli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensupları;
Biz hekimler mesai kavramı tanımadan, hastalarımız için kendi hayatımızı riske ederek çalışan fedakar bir meslek gurubuyuz. Bu iddianın en büyük ispatı Covid 19 pandemisi süresince hayatlarını kaybeden kıymetli meslektaşlarımızdır. Bu vesileyle kahramanlarımızı huzurlarınızda bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. İnsanlığın en sıkıntılı zamanlarında bir şefkat elidir hekimlik. Bu nedenle hekimlik tüm toplum ve kültürlerde kutsal kabul edilen bir meslektir. Son zamanlarda hekimlerin çözülemeyen, kronikleşmiş problemlerine her geçen gün maalesef bir yenisi eklenmektedir. Bu nedenle hekimlerde çalışma şevk ve heyecanını yok eden, çok farklı sorunlarımızı ve beraberinde çözüm önerilerimizi, özellikle kanun koyucu yetkili mercilere ve kamuoyuna bildirmek amacıyla İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde basın açıklaması için toplanmış bulunmaktayız.
Bu nedenle aşağıdaki sayacağım hususlara dikkatleriniz çekmek isterim.
Biz hekimlerin en başta gelen problemlerinden biri Sağlıkta şiddettir. Gün geçmiyor ki bir meslektaşımız sudan bahanelerle fiziksel veya sözlü olarak gayri insani bir şekilde saldırıya uğramasın, canına kastedilmesin. Birkaç gün önce serum takılırken ağrı oldu diye 9 sağlık çalışanı saldırıya uğradı. Artık iş o kadar ileri gitti ki kelimenin en hafifyle magandalar tarafından tomografi cihazı kurşunlandı. Çok uzağa gitmeye gerek yok, bir hasta yakını şu an bulunduğumuz bu hastanemizi de yakmaya teşebbüs etmişti.
Bu nedenle diyoruz ki; mevcut yasalar sağlıkta şiddeti önlemeye yetmiyor. Şiddeti yapanlara tutuklu yargılanma, etkin ve gerçekten caydırıcı, ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ acilen Meclis gündemine getirilip radikal hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Türk ceza kanununda ayrı bir başlık altında mütalaa edilerek değerlendirilmelidir. Sağlık çalışanlarına her türlü ve en ağır şiddeti uygulayıp sonra da bu olayların hemen akabinde serbestçe dolaşmaları onurumuzu ayaklar altına almaktadır. Yeter artık bunlara biran önce son verilmelidir.
Hastalara yapılan tıbbi müdahaleler esnasında veya sonrasında oluşan, günümüz Tıp bilimi açısından kabul edilebilir sınırlar içinde olan komplikasyonların birçoğu maalesef günümüz yasalarına göre malpraktis olarak değerlendirildiğinden meslektaşlarımız çok yüklü miktarlarda tazminata mahkum olmakta ve çeşitli cezalar almaktadır. Rakamlar o kadar abartılı ki bir hekim ömür boyu çalışsa bile bu tazminatları aldığı maaşla ödeme şansı bulunmamaktadır. Adli tıpta bu konularla ilgili binlerce dosyanının beklediği bilinmektedir. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum ki; hiç bir hekim hastasının kılına dahi zarar gelmesini istemez.
Çözüm önerimiz; hasta, her türlü ihtimama rağmen zarar görmüşse bu zararın maddi tazmini sigorta ve katkı fonlarından karşılanmalı ve hekime rücu ettirilmemelidir.
Sağlık hizmetlerinin büyük bir yükünü taşıyan ve geleceğin hekimlerinin yetişmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Üniversitelerdeki akademik kadrolarda bulunan hekimlerimizin aldıkları ücretler günümüz şartlarında oldukça yetersiz kalmıştır. Bu şartlar altında Öğretim üyelerimizi bu eğitim yuvalarında tutmamız imkânsız hale gelmiştir. Maaş ve emeklilik katsayıları hocalık ve akademisyenlik statü ve onuruna yakışır bir şekilde revize edilip güncellenmelidir.
Aksi takdirde kıymetli hocalarımızı üniversitelerde tutmak güçleşecek, buna bağlı olarak da üniversite hastanelerindeki tıbbi hizmet ve eğitim kalitesi de maalasef düşecektir.
Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde yapılması planlanan, daha sonra torba yasadan çıkartılan yeni düzenlemeler hekim camiasını demoralize etmiş, çalışma huzur ve motivasyonunu olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülerek tüm hekimleri kapsayacak şekilde kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, aile hekimliği birimleri, iş yeri hekimliği ve asistan hekimleri de içine alacak şekilde acilen tekrar düzenlenmelidir.
Hekimlerin hayat standartlarını koruyan ve emekliliğe yansıyan temel ücret artırılarak, ek gösterge kademeli olarak 7200’e çıkarılmalı, sabit ek ödeme genel bütçeden karşılanmalıdır.
Hekimlerin emeklilikten sonra özel sektörde çalışmaları durumunda, diğer kamu emeklilerinde uygulanmayan oranda emekli hekimlerin maaşlarında yüksek oranda kesinti yapılmaktadır. Bu da meslekler arasında adil bir yaklaşım olmadığından acilen bu uygulama kaldırılmalıdır.
Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkartılmalı, daha önce covit’den mağdur olanlar ve hayatını kaybeden hekimlerimizin geride bıraktıkları aileleri de bundan faydalanmaları için düzenlemeler yapılmalıdır.
Yoğun iş yükü altındaki asistan hekimlerin çalışma şartları ve nöbetleri daha kabul edilebilir, daha insani ve hekimlik onuruna yakışır bir hale getirilmeli ve nöbet ertesi izin kullanımı ile alakalı gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Aile Hekimlerimiz Aile Sağlığı Merkezlerinde yardımcı sağlık personelleri çalıştırmaktadırlar. Asgari ücret ve sabit kalem giderlerindeki artışlar aile hekimlerimizin masraflarını ciddi oranda arttırmıştır. Bu nedenle aile hekimlerimize cari gider iyileştirilmesi yapılmalıdır. Ayrıca Aile hekimliği disiplin-ceza yönetmeliği tekrar ele alınıp makul ve mantıklı, uygulanabilir bir şekilde revize edilmelidir.
Mevcut 5 dakikada bir muayene uygulamasına son verilerek tıbbi bilimsel veriler ve her branşın özelliği doğrultusunda makul süreler belirlenerek hasta ve hekim mağduriyeti önlenmelidir.
Evet, içinde bulunduğumuz ağır çalışma koşulları ve yukarıda belirttiğimiz tüm olumsuzluklara rağmen biz hekimler olarak aziz milletimizin en zor zamanlarında yanında olduğumuz gibi, çözülemeyen sorunlarımız ve mağduriyetimize rağmen moralimiz bozuk olsa da yine aynı heyecan ve gayretle hizmetimize devam edeceğiz. Masum ve haklı taleplerimizin devletimizin ilgili birimleri nezdinde karşılık bulacağına dair ümidimizi kaybetmek istemiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18.02.2022
Doç. Dr. Erol Karaaslan
Malatya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı.