Hoşgeldiniz|Çarşamba, Kasım 13, 2019
Buradasınız: Home » Doç. Dr. Hakan Parlakpınar » Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

1985 yılında Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplantısı Akılı İlaç Kullanımı (AİK) çalışmaları için başlangıç sayılmaktadır. AİK, DSÖ tarafından; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde tüm ilaçların yaklaşık % 50′si uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, satılmakta veya uygulanmaktadır. Tüm hastaların yarısından fazlası da ilaçlarını doğru şekilde kullanmamaktadır. Bir endikasyonda kullanılacak ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa ancak o zaman akılcı ilaç olarak adlandırılabilir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AİK Birimi, bu amaçla ülke çapında AİK faaliyetlerini yürütürken illerde koordinasyonu sağlamak amacıyla 81 ilde AİK il temsilcileri belirlemiştir. Ayrıca Hastane Hizmet Kalite Standartları (HKS) gereğince, hastanelerde planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla da AİK ekipleri oluşturulmuştur. HKS’de yer alan AİK maddelerini açıklayıcı kılavuz” 06/10/2011 tarihli ve 8685 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin yedinci fıkrasında, “Ruhsat/izin sahiplerinin desteklediği toplantılara akılcı ilaç kullanımı konusunda, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konulur” ibaresi eklenmiştir.

AİK’da öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerekir. Buna paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili tedavinin tanımlanması, eğer ilaçlı tedavi uygulanacaksa, uygun ilacın seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçete yazılması basamakları izlenmelidir. Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.

  • İlacı uygun şartlarda sağlayan eczacı,
  • İlacı uygulayan hemşire,
  • Diğer sağlık personeli,
  • Hasta/hasta yakını,
  • İlaç sektörü,
  • Düzenleyici otorite,
  • Meslek örgütleri,
  • Diğer (medya, akademi)

AİK’nın sağlanmasında diğer sorumluluk sahibi taraflardır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.akilciilac.gov.tr